DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ/ International Office

E-mail: dwzz@anstar.edu.pl

Tel. +48 14 63 16 614, budynek A, pokój 122

poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00

Dyżury dla studentów:

dr Anna Stefanowicz-Kocoł – kierownik działu

poniedziałek (Monday) w godz. 9.00 – 9.45
oraz po uprzednim umówieniu się

Barbara Quirino – pracownik administracyjny z j. włoskim
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 11.00;

mgr Oktawia Koralewska pracownik administracyjny
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00;

Barbara Derżypolska pracownik administracyjny; koordynator Erasmus+
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00;

DOKUMENTY:

procedury wyjazdowe dla pracowników ANS w Tarnowie

Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie prowadzi współpracę bilateralną i działania w ramach europejskich programów edukacyjnych. Dzięki temu możliwa jest współpraca z uczelniami zagranicznymi, m.in. wyjazdy naszych studentów, pracowników i nauczycieli do wielu ośrodków partnerskich w Unii Europejskiej oraz kilku poza jej obrębem.

WSPÓŁPRACA BILATERALNA W RAMACH ERASMUS+

REALIZACJA INNYCH PROGRAMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

WSPÓŁPRACA BILATERALNA POZA ERASMUS+

UCZESTNICTWO W INNYCH ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH

Wróć do góry