DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ/International Office

Adres mailowy dla DWZZ: dwzz@anstar.edu.pl

Tel. +48 14 63 16 614, budynek A, pokój 122

poniedziałek – piątek (Monday – Friday) 8.00 – 16.00

DOKUMENTY:

rozporządzenie ministerialne w sprawie podróży służbowej

procedury wyjazdowe dla pracowników ANS w Tarnowie

Dyżury dla studentów:

mgr Anna Stefanowicz-Kocoł – kierownik (Head of the International Office)
piątek (Friday) w godz. (from…to) 9.35 – 10.20 (budynek C pok. 312)
oraz po uprzednim umówieniu się (and after arrangement);

Barbara Quirino – pracownik administracyjny z j. włoskim (administrative staff with Italian language)
od poniedziałku do piątku (from Monday to Friday) w godz. (from…to) 9.30 – 12.30;

dr inż. Agnieszka Lisowska-Lis – koordynator uczelniany programu Erasmus+ dla krajów programu (the institutional Erasmus+ coordinator for programme countries)
zdalnie: dwzz@anstar.edu.pl lub lisowskalis@anstar.edu.pl;

dr Monika Pociask – koordynator uczelniany programu Erasmus+ dla krajów partnerskich (Erasmus+ coordinator for partner countries)
poniedziałek (Monday) w godz. (from…to) 10.00 – 11.00;

mgr Oktawia Koralewska pracownik administracyjny (administrative staff)
od poniedziałku do piątku (from Monday to Friday) w godz. (from…to) 8.00 – 15.00;

Barbara Derżypolska pracownik administracyjny (administrative staff)
od poniedziałku do piątku (from Monday to Friday) w godz. (from…to) 7.00 – 15.00;

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa prowadzi współpracę bilateralną i działania w ramach europejskich programów edukacyjnych. Dzięki temu możliwa jest współpraca z uczelniami zagranicznymi, m.in. wyjazdy naszych studentów, pracowników i nauczycieli do wielu ośrodków partnerskich w Unii Europejskiej oraz kilku poza jej obrębem.

WSPÓŁPRACA BILATERALNA W RAMACH ERASMUS+

REALIZACJA INNYCH PROGRAMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

WSPÓŁPRACA BILATERALNA POZA ERASMUS+

UCZESTNICTWO W INNYCH ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH

Wróć do góry