DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ/ International Office

E-mail: dwzz@anstar.edu.pl

Tel. +48 14 63 16 614, budynek A, pokój 122

poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00

 

Dyżury dla studentów:

dr Anna Stefanowicz-Kocoł – kierownik działu

poniedziałek (Monday) w godz. 9.00 – 9.45
oraz po uprzednim umówieniu się

Barbara Quirino – pracownik administracyjny z j. włoskim
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 11.00;

mgr Oktawia Koralewska pracownik administracyjny
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00;

Barbara Derżypolska pracownik administracyjny; koordynator Erasmus+
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00;

 

DOKUMENTY:

procedury wyjazdowe dla pracowników ANS w Tarnowie

Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie prowadzi współpracę bilateralną i działania w ramach europejskich programów edukacyjnych. Dzięki temu możliwa jest współpraca z uczelniami zagranicznymi, m.in. wyjazdy naszych studentów, pracowników i nauczycieli do wielu ośrodków partnerskich w Unii Europejskiej oraz kilku poza jej obrębem.

 

WSPÓŁPRACA BILATERALNA W RAMACH ERASMUS+

to europejski program stworzony dla potrzeb szkolnictwa, praktyk, młodzieży i sportu. Jego celem jest unowocześnianie systemu edukacji, praktyk i pracy wśród młodzieży w całej Europie.

       https://www.erasmusplus.org

Podstawowym celem programu Erasmus+ jest wspieranie współpracy między uczelniami akademickimi. Dzięki zawartym przez ANS w Tarnowie umowom możliwe jest odbywanie za granicą części studiów oraz praktyk. Znaczna część kosztów realizacji takiej wymiany pokrywana jest ze środków europejskich. Uczelnia uzyskała Kartę Uczelni Erasmusa (ECHE), uprawniającą do wzięcia udziału w programie UE ERASMUS+.  Nasz kod Erasmus+: PL TARNOW02. W projektach mobilności w trakcie 3-4 miesięcznych wyjazdów stypendialnych studenci realizują indywidualny plan studiów uzgodniony uprzednio przez obie uczelnie partnerskie. Nasi wykładowcy prowadzą zajęcia na uczelniach partnerskich, pracownicy odbywają staże zagraniczne. Do Tarnowa przyjeżdżają natomiast studenci i wykładowcy z uczelni partnerskich. W ramach ERASMUS+ można realizować także różnorodne projekty tematyczne: kształcenie młodzieży, dorosłych, współpraca między instytucjami. Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem:

https://anstar.edu.pl/uczelnia/program-erasmus/

W roku akademickim 2022/23 ANS w ramach programu ERASMUS+ współpracuje z następującymi uczelniami:

 

Kraj

Instytucja

Przedmioty/ Kierunki

Austria

Pädagogische Hochschule Wien

Pedagogiki, Filologia Germańska (Teacher Training and Education Science, Philology – German)

Belgia

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Chemia

Bułgaria

University of Agribusiness and Rural Development

Zarządzanie i Administracja, Ekonomia, Rachunkowość i Podatki, Nauki o Środowisku, Informatyka

(Management and Administration, Economics, Accounting and Taxation, Environmental Sciences, Computer)

Bułgaria

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo

Języki (Languages)

Chorwacja

University of Split

Pedagogika (Education science)

Chorwacja

University of Zagreb (Faculty of Humanities and Social Sciences)

Język polski i Literatura (Polish Language and Literature)

Cypr

University of Cyprus Department of English Studies

Języki (Język angielski) (Languages (English))

Czechy

Univerzita Palackeho v Olomouci

Pielęgniarstwo (Nursing)

Czechy

Charles University in Prague Hussite Theological Faculty

Pedagogika (Pedagogy)

Finlandia

Centria University of Applied Sciences

Inżynieria, Zdrowie, Wychowanie Fizyczne, Chemia

(Engineering, Health, Physical Science – Chemistry)

Francja

Universite de Nantes (IRFFLE)

Języki, Pedagogika (Languages,Teacher training with subject specialization)

Francja

University of le Havre

 

Języki (Languages)

Francja

Institut de Formation en Soins Infirmiers de Forbach

Pielęgniarstwo (Nursing)

Francja

Universite Catholique de Lille

Języki (Languages)

Grecja

National Technical University of Athens

Inżynieria, Pedagogika (Engineering, Teaching)

Hiszpania

Sociedad Cooperativa Valenciana Juan Comenius

Inżynieria, Elektronika, Automatyka, Pedagogika, Informatyka (Engineering, Electronics Eng., Automation, Teachers Education, IT and Automation)

Luksemburg

Henallux – Haute Ecolè de Namur

Nauki Społeczne, Biznes i Administracja, Języki (Social Sciences or Business and Administration, Languages)

Malta

Malta College of Arts, Sciences and Technology

Pielęgniarstwo i Położnictwo, Ochrona Środowiska, Chemia, Inżynieria Chemiczna, Elektronika i Automatyka, Ekonomia, Moda, Wzornictwo Wnętrz i Przemysłowe, Zarządzanie i Administracja (Nursing and Midwifery, Environmental Sciences, Chemistry, Chemical Engineering and Processes, Electronics and Automation, Economics, Fashion, Interior and Industrial Design, Management and Administration)

Niemcy

Hochschule Wismar, University of Applied Sciences: Technology, Business and Design

Inżynieria, Matematyka, Pedagogika (Engineering, Mathematics, Teacher training with subject specialization)

Niemcy

Ostbayerische Technische Hochschule (OTH) Amberg-Weiden

Języki, Biznes i Administracja, Technologie Informacyjne i Komunikacyjne (Languages, Business and Administration, Information and Communication Technologies)

Niemcy

Hochschule Wismar

Inżynieria, Matematyka, Pedagogika (Engineering, Mathematics,Teacher training with subject specialization)

Portugalia

Instituto Politecnico do Porto

Biznes i Administracja, Informatyka,  Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (Business and Administration, ICTs, Occupational Health and Safety)

Rumunia

Universitatea Babeş-Bolyai

Tłumaczenia, Chemia (Translation, Interpretation, Chemistry)

Rumunia

Universitatea din Craiova (University of Craiova)

Inżynieria: Elektryczna, Elektroniczna, Mechaniczna, Chemiczna; Technologie Informacyjne i Komunikacyjne,

Nauki Biologiczne, Biznes i Administracja, Rolnictwo, Języki obce

(Engineering: electrical, electronics, mechanical, chemical,

Information and Communication Technologies (ICTs), Biological Sciences,

Business and Administration, Agriculture, Foreign Languages)

Rumunia

University ‘Apollonia’ from IASI

Pielęgniarstwo, Fizjoterapia (Nursing, Physiotherapy)

Serbia

University of Nis

 

Technologie Informacyjne i Komunikacyjne (Information and Communication Technologies (ICTs))

Słowacja

Univerzita Mateja Bela V Banskej Bystrici

Edukacja (Education)

Słowacja

Slovak University of Agriculture in Nitra

Inżynieria i zawody inżynieryjne, Inżynieria Elektroniczna i Automatyka, Informatyka i Automatyka, Ochrona Środowiska  (Engineering and Engineering trades, Electronics Engineering and Automation, IT and Automation, Environmental Science)

Turcja

Istanbul Aydin University

Zdrowie i Dobrobyt (Health and welfare)

Turcja

Biruni Universitesi

Technologie Informacyjne i Komunikacyjne, Pielęgniarstwo, Terapia i Rehabilitacja, Położnictwo (Information and Communication Technologies (ICTs), Nursing, Therapy and Rehabilitation, Midwifery)

Turcja

Afyon Kocatepe University

Pedagogika Przedszkolna, Ekonomia, Biznes i Administracja, Chemia, Filologia Angielska, Mechatronika, Inżynieria Elektryczna, Materiałoznawstwo (Education (pre-school), Economics, Business and Administration, Chemistry, Languages (English Philology), Mechatronics, Electrical Engineering, Material Science)

Turcja

Istanbul University

Literatura i Lingwistyka (Literature and Linguistics)

Turcja

Trabzon University

Edukacja Przedszkolna, Język Angielski, Sztuka (Grafika/Wzornictwo), Nauki o Sporcie (Education (pre-school), English Language, Arts (Graphics/Design), Sport Sciences)

Węgry

Miskolci Egyetem (University of Miskolc)

Literatura i Lingwistyka (Filologia Angielska), Zdrowie (Literature and Linguistics (English Philology), Health)

Węgry

Szent Istvan University

 

Inżynieria i Zawody Inżynieryjne, Elektronika i Automatyka, Informatyka i Automatyka, Ochrona Środowiska (Engineering and Engineering trades, Electronics Engineering and Automation, IT and Automation, Environmental Science)

Węgry

Hungarian University of Agriculture and Life Sciences

Inżynieria (Elektryka/Elektronika/Mechanika), Przetwórstwo Spożywcze, Informatyka i Automatyka, Ochrona Środowiska (Engineering (Electrical/ Electronics/Mechanical), Food Processing, IT and Automation, Environmental Science)

Włochy

Università degli studi di Trieste

Pielęgniarstwo, Inżynieria (dla technologii informacyjnych i komunikacyjnych), Języki (Nursing, Engineering (for Information and Communication Technologies), Languages)

Włochy

Universitá degli Studi di Napoli “L’Orientale”

Języki (Languages)   

Włochy

Accademia di Belle Arti di Macerata

Sztuki Piękne, Sztuki Wizualne i Wzornictwo (Fine Art/Visual Fine Arts&Design)

Włochy

Universita degli Studi di Urbino Carlo Bo

Nauki o Sporcie (Sport Science)

Włochy

Politecnico di Bari

Sztuka, Moda, Wzornictwo ( Arts, Fashion, Interior and Industrial Design)

Włochy

Accademia di Belle Arti di Ravenna

Sztuka (Arts)

Włochy

Accademia di Belle Arti di Brera, Milano

Sztuka i Wzornictwo (Art and Design)

Włochy

Accademia di Belle Arti di L’Aquila

Sztuki Piękne (Fine Arts)

Włochy

Universitá degli Studi di Piemonte

 

Pielęgniarstwo, Fizjoterapia (Nursing, Physiotherapy)

Włochy

Accademia di Belle Arti di Carrara

Sztuka (Arts)

Włochy

Accademia di Belle Arti di Udine

Sztuka (Arts)

Włochy

Universita Politecnica delle Marche (Ancona)

Pielęgniarstwo i Położnictwo, Terapia i Rehabilitacja (Nursing and Midwifery, Therapy and Rehabilitation)

Włochy

Universita degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’ (Bari)

Pielęgniarstwo, Fizjoterapia (Nursing, Physiotherapy)

Włochy

 

Accademia di Belle Arti di Bari

Sztuka (Arts)

 

REALIZACJA INNYCH PROGRAMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

WSPÓŁPRACA BILATERALNA POZA ERASMUS+

UCZESTNICTWO W INNYCH ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH

Wróć do góry