Po chwilowym zawieszeniu swojej działalności Studenckie Koło Naukowe Germanistów (SKNG) reaktywowało się z dniem 18.03.2021. Opiekę nad Kołem objęła dr Joanna Graca, natomiast przewodniczącą Koła została Wiktoria Fiszerowicz (studentka II roku filologii germańskiej). Niektóre informacje na temat działań Koła będą zamieszczane także na Facebookowym profilu filologii germańskiej: https://www.facebook.com/tarnowskagermanistyka

**

W dniu 11.05.2021 roku członkowie Koła uczestniczyli w seminarium online zorganizowanym przez Austriackie Forum Kultury poświęconym twórczości Ilse Aichinger.

Ilse Aichinger (1921-2016) – pisarka austriacka, reprezentantka powojennej literatury niemieckojęzycznej. Ze względu na swoje pochodzenie (matka Aichinger była Żydówką) pisarka od najmłodszych lat doświadczała różnorakich represji, żyła w izolacji. Po wojnie rozpoczęła studia medyczne, ale przerwała je, żeby poświęcić się twórczości literackiej. Jej kariera literacka nabiera tempa po otrzymaniu nagrody literackiej Grupy 47 za utwór Spiegelgeschichte (pol. Lustrzana historia). Tematyka, która dominuje w twórczości Aichinger, to egzystencjalne uwikłania współczesnego człowieka. Spod jej pióra wyszły powieści, opowiadania, wiersze, a także słuchowiska. Pisarka otrzymała wiele nagród za swą twórczość (przyjęcia kilku z nich odmówiła). Polskojęzyczny czytelnik ma doskonałą okazję do zapoznania się z twórczością Ilse Aichinder poprzez doskonałe, wieloautorskie tłumaczenie wyboru jej utworów pt. Mój zielony osioł (2013).

****

Studenckie Koło Naukowe Germanistów rozpoczęło swoją działalność w styczniu 2008 roku. W dniu 25 marca tegoż roku zatwierdzony został przez władze Uczelni jego statut. Koło tworzą studenci Filologii Germańskiej wszystkich roczników.

Program Koła obejmuje zagadnienia z zakresu historii, tradycji i kultury Tarnowa oraz regionu w powiązaniu z kulturą niemieckiego obszaru językowego i kontaktami polsko-niemieckimi na terenie miasta i Małopolski. Ważnym elementem pracy Koła będzie szkolenie języka niemieckiego w zakresie wymienionych obszarów .
Studia i prace Koła Germanistów ogniskują się wokół następujących tematów szczegółowych:
– Tarnów jako miasto wielokulturowe na przestrzeni wieków ;
– wpływy kultury krajów niemieckojęzycznych w różnych okresach historii miasta (rozwój Tarnowa do XVIII wieku, Tarnów w okresie rozbiorowym, I i II wojna światowa w Tarnowie i regionie).
Praca Koła Naukowego obejmuje spotkania odbywane co 2 -3 tygodnie, w czasie których przewidywane są:
– referaty tematyczne
– spotkania ze znawcami problematyki, np. historykami Muzeum Okręgowego i przewodnikami miejskimi
– zwiedzanie miasta szlakami tematycznymi : renesansu, kultury żydowskiej, galicyjskiego Tarnowa, pomników z okresu I i II wojny światowej itp.
– zwiedzanie muzeów Tarnowa oraz weekendowe wyjazdy do Krakowa i w okolice Tarnowa celem zwiedzania zabytków i muzeów (zgodnie z tematami przewodnimi).

STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO GERMANISTÓW

Działalność Studenckiego Koła Naukowego Germanistów w roku akademickim 2014/2015

Wycieczka szlakiem frontu wschodniego z okresu I wojny światowej – 22.11.2014 czytaj więcej…
Wycieczka do Wiednia na jarmarki bożonarodzeniowe – 19.12. – 20.12.2014 czytaj więcej…
Spotkanie bożonarodzeniowe – 22.12.2014 czytaj więcej…

Działalność Studenckiego Koła Naukowego Germanistów w roku akademickim 2015/2016:

profil na Facebook’u:

Wróć do góry