Celem projektu jest organizacja pierwszej edycji cyklicznej konferencji naukowej z zakresu nauk chemicznych. Celem konferencji jest umiędzynarodowienie badań naukowych oraz współpraca z przedsiębiorstwami z branży chemicznej w obszarze transferu wiedzy i innowacji. Uczestnicy będą mieli okazję do wymiany poglądów i doświadczeń, prezentacji wyników badań, dyskusji naukowej na temat współczesnych kierunków i trendów w rozwoju chemii.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu „Doskonała nauka” (moduł „Wsparcie konferencji naukowych”) ustanowionego na Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2019 r. o ustanowieniu programu „Doskonała nauka” i naborze wniosków.

Realizacja projektu na podstawie umowy nr DNK/SP/515203/2021.

Okres realizacji projektu: 1.12.2021 – 30.11.2023

Łączna kwota dofinansowania: 61 739,00 zł

Więcej informacji o konferencji na stronie: https://icach.pwsztar.edu.pl/

Wróć do góry